Mangler der en hylde i reolen?


Bogstøtten, Fountain House’ tilbud til psykisk sårbare studerende, afholdt debatmøde onsdag d. 20/11.

Har Bogstøtten et tilstrækkeligt stærkt tilbud til deres medlemmer i perioder, hvor de ikke er studieaktive? Det var et af dagens store spørgsmål da Bogstøtten lagde lokaler til debat under overskriften: ”En debatdag om Bogstøttens profil og tilbud.”  Mødet var både for medlemmer og medarbejdere, og udsprang af et lignende initiativ tidligere på året, hvor Bogstøtten – herefter benævnt BS – diskuterede fremtid. Tre medlemmer og en medarbejder havde taget trådene fra det møde op, og frugten af deres fælles bestræbelser blev præsenteret på debatdagen.

Ovenstående, indledende spørgsmål blev forsøgt besvaret fra alle sider, og konklusionen bør, på den baggrund, mere være en opridsning af argumenter end en egentlig konklusion. Helt i debatdagens ånd, hvor det at kaste bolde op i luften netop var meningen, og tiden så vil vise, af hvem og hvordan de eventuelt blev grebet.

Ud over et par håndfulde BS-medlemmer og de tre medarbejdere, var også Fountain House’ leder Mogens Seider mødt op. Midtvejs i debatten stillede han et spørgsmål: ”Hvorfor bruger BS-medlemmerne ikke Kernehusets tilbud, når de ikke er decideret studieaktive?” Kernehuset, som består af Kontor- og køkkenenheden, er Fountain House’, ja, kerne-tilbud, og giver medlemmerne mulighed for at arbejde med sig selv ved at arbejde med den daglige drift af huset. Det være sig madlavning eller kontorarbejde, som for eksempel skrivning af dette blogindlæg. BS har i mange år haft sin egen pendant, nemlig ”arbejdsgruppen”, hvor medlemmerne i perioder, hvor de af forskellige grunde ikke var studieaktive, havde mulighed for at arbejde med netop drift: Fremmøde-statistik, møde-referater, rengøring og andet forefaldende. Samtidig beholdt de muligheden for at få støtte i form af vejledning hos medarbejderne. Og tilknytningen til et studiemiljø, hvor andre, på inspirerende vis, puklede løs med opgaver og eksaminer. Det, og så trygheden ved det velkendte, var hoved-argumenterne for, at man ikke bare kunne overgå til Kernehusets tilbud. Dog var der medlemmer med gode erfaringer fra, for eksempel, periodevist at arbejde i køkken-enheden.

Samtidig stod det klart at ”arbejdsgruppen” ikke fungerede optimalt. Den havde vel nærmest afskaffet sig selv på grund af manglende deltagelse, og et par af de tilstedeværende, ikke-studieaktive medlemmer, fortalte at den absolut ikke trak i dem. Det virkede på dem, som om den manglede konkret indhold. Man skulle selv bede om arbejdsopgaver, og der var ikke nødvendigvis en medarbejder med hele vejen, hvis man havde brug for det. Ellers var der bred enighed om, at mere praktisk arbejde kunne være med til at bygge selvtilliden op, når man i en periode ikke lige kunne score ”point” på det boglige.

Et andet af arrangementets hoved-temaer var selve vejledningen. Forsømte den det terapeutiske til fordel for det faglige? Blev der lagt lige så meget vægt på medlemmernes livs-mestring, som på det konkrete studieliv og dets opgaver og eksaminer? Med tanke på Fountain Houses filosofi, hvor det primære altid vil være det enkelte medlems personlige udvikling, og det sekundære, det produkt hun eller han frembringer via sin arbejdsindsats, var det et særdeles relevant spørgsmål. En medarbejder kommenterede, at hans vejledninger altid indeholdt begge dele, og at det under alle omstændigheder slet ikke kunne skilles ad: ” Man kan ikke mestre sit studie, hvis man ikke mestrer sit liv.” Et medlem pegede på, at mus-samtalerne (medlems-udviklings-samtaler) kunne bruges lidt oftere. En anden replicererede samtykkende:”Mit liv kunne godt trænge til lidt opmærksomhed – mellem deadlines.”

Hermed et lille indblik i en debatdag af de bedre, med både oplæg, summerunder og diskussion i plenum. Fortsæt gerne i kommentarfeltet her på Bloggen!

Af Marius

Skriv en kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s