Fremtidens Fountain House, København

Hvordan, kommer Fountain House i højere grad på banen som et aktivt fællesskab, der åbner muligheder for psykisk sårbare i København nu og fremover?

bestsem1

Det er nogle af de spørgsmål bestyrelsen i Fountain House ved to bestyrelses seminarer i foråret 2014, skal rustes til fortsat at kunne forholde sig til, for fortsat at kunne støtte op om udviklingen af Fountain House. Ved de to seminarer er alle medarbejdere og medlemmer inviteret, og via en række oplæg er ideen at vi får gang i dialogen om Fremtidens Fountain House. Efterfølgende skal ideerne omsættes til hvordan hverdagen i huset fremover skal justeres for at tage højde for de ønsker vi har for fremtidens hus, også i forhold til generelle udviklingstendenser i samfundet og i forhold til nye erfaringer og praksis indenfor rehabilitering og aktive deltagelse og inddragelse af psykisk sårbare.

Den 6. februar afholdtes et ekstraordinært husmøde, om møde strukturen og kulturen i huset. Husmødet var velbesøgt af både medlemmer og medarbejdere, og dialogen bar præg af nogle af de vigtige emner der rør sig om husets fremtid og hvilken retning vi tager i fællesskab.  Generelt viste dialogen at der var en vis usikkerhed på mødernes funktionalitet, mange møder forbliver ved snakken og opnår ikke en egentlig beslutningsdygtighed. Endvidere blev det klart at der specielt fra medlemmernes side var en vis usikkerhed i forhold til udviklingen af mere medarbejder styrede møder. Der var en anerkendelse af nødvendigheden heraf, men også generelt tilkendegivelser af behov for tydelighed om de forskellige møders funktion. Mogens lagde afslutningsvis vægt på at møderne skal kunne bruges til noget, og at det skal have en værdi at deltage for alle. Mogens kom ind på at Fountain House skal ny-orienteres.  Huset har for længe levet udenfor samfundet, møderne er blevet uden reel beslutningskompetence. Mogens kom også ind på vigtigheden af en tydeligere ansvarsfordeling, og på medarbejdernes ansvar for at facilitere meningsfulde arbejdsrelationer og opgaver.

Mødet blev på sin vis en god anledning til at se frem mod de kommende bestyrelsesseminarer d. 27. februar og d. 27. marts. I deres oplæg til seminarene kommer Mogens og Thomas Blach der er næstformand for bestyrelsen for Fountain House ind på at bestyrelsen har brug for disse input. Der sker meget indenfor rehabilitering og mulighederne for aktive sammenhænge også for psykisk sårbare, og spørgsmålet er hvordan Fountain House kan ny-orienteres i forhold til udviklingen i samfundet generelt. Til seminarerne deltager bestyrelsen, alle medarbejdere og alle medlemmer er inviterede til deltagelse. Vi håber på to gode seminarer, og over den spændende udvikling huset er i. Vel mødt.

På vegne af redaktionen

Nikolaj Callesen

Skriv en kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s