Bestyrelsesvalg i Fountain House

D. 2 juni skal vi have fundet to repræsentanter blandt husets medlemmer til Fountain Houses bestyrelse. Der er både en toårig bestyrelsespost og en etårig suppleantpost på valg. Maria Hansen genopstiller, hvorimod Tina B træder tilbage fra posten som suppleant.

Er du interesseret i at deltage vores bestyrelsesarbejde? Læs nedenfor hvad det indebærer og kontakt Troels eller Maria.

Arbejdet som medlemsrepræsentant i Fountain Houses bestyrelse

Opgaver:

At deltage i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer

Mødevirksomhed:

Mellem 4 og 5 ordinære bestyrelsesmøder på årsbasis af ca. 3 –4 times varighed efter ordinær arbejdstid. Herudover deltagelse i ekstraordinære bestyrelsesmøder, i ad hoc udvalg efter behov, samt evt. i Forretnings-Udvalget (suppleant kan ikke sidde i FU)

Krav og forventninger:

• Du har et rimeligt godt kendskab til Fountain House-modellen.

• Du kommer regelmæssigt i huset og er fortrolig med husets hverdag.

• Du nyder de øvrige medlemmers tillid og respekt og har et godt kendskab til dem.

• Du har et ønske om igennem bestyrelsesarbejdet at arbejde for at styrke og udvikle klubhuset.

• Du har interesse og engagement i modellen og i det arbejde, der gøres både i bestyrelsen og i huset.

• Du er indstillet på at formidle informationer og beslutninger fra bestyrelsen til medlemmer og medarbejdere og omvendt.

• Du holder suppleanten informeret og melder afbud i så god tid at han/hun har mulighed for at træde ind i dit fravær.

• Du kan skelne mellem, om du udtaler dig som privatperson, som medlem eller som repræsentant for bestyrelsen.

• Du føler dig rustet til også at kunne behandle vanskelige sager, der kan angå medarbejdere, medlemmer, andre privatpersoner, eller sager der angår Fountain Houses overlevelse eller dele af Fountain Houses aktiviteter og er i stand til at iagttage den fornødne tavshedspligt i forhold hertil og i sager i øvrigt, hvor hensynet til Fountain Houses interesser kræver det.

Valgperiode:

2 år – i det der dog afholdes valg hvert år, således at der altid vil være mindst én af de to medlemsrepræsentanter, der har bestyrelseserfaring. Suppleanten er meget velkommen til at deltage i bestyrelsesmø-

Hvis du som bestyrelsesmedlem af forskellige grunde ikke kan passe dit bestyrelsesarbejde og er fraværende i længere end 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder skal du være indstillet på at indtræde som suppleant og lade suppleanten træde i dit sted for resten af din periode.

Alder:

Ingen specielle kriterier – mellem 18 og 60. Husets 3 tilbud, dvs. Fountain House, Bogstøtten og Klub Fontana ses gerne repræsenteret.

Bopæl i København ingen hindring!

 

Af Troels

Skriv en kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s