EP-Valgmøde i Fountain House

Europa-Parlamentsvalget er lige rundt om hjørnet og Stemmer På Kanten, som er en kampagne, der arbejder for at få flere socialt udsatte til stemmeurnerne, var i mandags igen på besøg i Fountain House. Tretten danske politikere skal vælges på søndag, og af de mere end hundrede opstillede var syv af dem inviteret til valgmøde i Fountain House.
Èn meldte fra pga. sygdom, og panelet på seks udgjorde:

Karen Melchior R, Anders Stoltenberg C, Christine Sidenius SF, Ole Christensen S, Diego Gugliotta V og Karina Rohr fra Folkebevægelsen mod EU.

Valgmødet tiltrak en del deltagere fra Fountain House, men også folk udefra slog vejen forbi. Bl.a. var Bent Hansen, vores nabo fra KommunikationsCentret i Hammershusgade, tilstede for at lave en radioreportage om debatten.

 

Publikum godt

 

Fattigdom og socialt udsathed

Debatmødet satte fokus på fattigdom, socialt udsathed i EU og ikke mindst psykisk sårbarhed.
Fattigdom og socialt udsathed er voksende i EU. 116 millioner mennesker lever under fattigdomsgrænsen, og derfor er dette valg især vigtigt, for dels kæmper Europa-Parlamentet stadig for at få EU ud af den økonomiske krise, og dels har parlamentet fået endnu større magt siden sidste valg. Derfor er det vigtigt at få sendt de rette politikere afsted til Bruxelles, som kan løse disse problemer.

Emilie Reinhold Christoffersen fra Stemmer På Kanten var den hårde ordstyrer, der indledte debatten med at give de seks politikere hver et minut til at præsentere sig selv og deres mærkesager i EU. Herefter var debatten skudt i gang og publikum kunne frit stille spørgsmål til panelet.

Det allerførste spørgsmål fra publikum gik til Ole Christensen fra Socialdemokratiet, som har siddet i EU-parlamentet i ti år. En kvinde ville gerne vide, hvad han havde gjort for socialt udsatte i de ti år, han har været medlem af EP, og svaret var nedslående: “ikke nok”.

”Med den krise vi har haft og stadig har, har langt fra alle medlemslandene et velfærdssytem, der tager sig af socialt udsatte, og derfor rejser mange hjemløse over grænserne for at finde job og bolig, men det bliver ofte et forgæves forsøg,” sagde Ole Christensen.

Sociale ydelser er et nationalt anliggende, og det er ikke EU, der bestemmer hvor høje eller lave ydelserne skal være i de enkelte medlemslande. Men EU kan bruges som et instrument til at lægge større pres på de andre medlemslande til at hjælpe deres udsatte borgere, så de ikke immigrerer og ender i hjemløshed i fremmede lande. Panelet var generelt enige om, at der skulle gøres mere ved det problem.

Karina Rohr, Folkebevægelsen mod EU, tilføjede, at EU ikke er uden indflydelse på nationale anliggender, og at man for eksempel kunne beslutte at opføre transitcentre i de forskellige lande til hjemløse uden rettigheder, som er kommet i klemme og mangler føde og lægehjælp.
Anders stoletenberg

Politikerne rettede spørgsmål til deltagerne

Efter spørgerunden til panelet blev debatten vendt rundt, og politikerene kunne frit stille spørgsmål til de fremmødte vælgere. Og det centrale spørgsmål var: Hvilke områder vil I gerne have, at vi arbejder for i EU for at bekæmpe socialt udsathed?

Et af svarene fra salen var et ønske om mere forskning i forbyggelse indenfor mental sundhed, et andet var øget fokus på konsekvenserne for langtidsledighed. Og et tredje fokusområde var et ønske fra salen om mindre bureaukrati for små organisationer, der søger EU-fondsmidler.

Sidste forslag kom fra en politiker selv, Karen Melchior R, der foreslog, at man kunne bruge EU-midler til at lave et europæisk mesterskab i Ombold, som er et gadefodbold-projekt for hjemløse og andre udsatte.

 

panel fra siden

 

Efter det to timer lange valgmøde var afsluttet, tog Rasmus, som er medlem af Fountain House, stilling til debatten:

”Efter det jeg har hørt i dag, stemmer jeg fortsat på Socialdemokratiet eller Socialistisk Folkeparti. Jeg ved, at de arbejder hårdest i EU for Danmark. Det er vigtigt at stemme, og det er vigtigt med denne slags vælgermøder, hvor stemmer på kanten også kan blive hørt,” afsluttede han.

Husk at stemme på søndag!

Af Betablokkenredaktionen

Skriv en kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s