Kampen for de unge psykisk sårbare

I dette forår kunne Fontanaskolen –STU fejre sin treårs fødselsdag, og siden starten i 2011 er der sket ikke så lidt for den lille skole, som i dag rummer 15 elever og fire lærere.

Fontanaskolen på Østerbro er en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for unge mennesker med psykiske vanskeligheder. Skolen er en del af Fountain House og blev grundlagt som udløb af, at der fandtes en særlig gruppe unge i Fountain House, som havde så svære psykiske problemer, at det var vanskeligt at sende dem videre i livet efter endt forløb i huset. En større indsats var nødvendig for at hjælpe disse unge, og derfor blev den ny treårige ungdomsuddannelse en realitet.

Det har ikke udelukkende været en dans på roser for skoleleder Per Saaby at få den lille skole til at udvikle sig i sin indholdsmæssige form, men især har det været en kamp bare at overleve i en tid med hård konkurrence fra Københavns andre STU-skoler.

Men med hårdt arbejde, hjerteblod og en stærk tro på, at det de gjorde var det rigtige, kan skolen nu se fremad og satse på kvalitetsudvikling for dens elever, siden skolen vandt den store udbudsrunde for Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse i København.

Vaklende start
”Vi havde bestemt ikke den bedste start”, fortæller Per Saaby.

”I starten troede vi, at vi havde seks elever og pludselig stod vi kun med to, fordi nogle sprang fra. Men vi kørte af sted alligevel. Det har hele tiden været en udfordring ikke at vide, om vi har elever nok på skolen. Det kræver et godt samspil med kommunen og en stor portion PR-arbejde. Derfor skal man virkelig tro på det, man laver og fokusere på at skabe kvalitet for de unge. Det er en svær prioritering, for vi har samtidig været nødt til at bruge krudt på at gå ud at finde nye unge til skolen, når vi i stedet burde fokusere på de elever, vi har”

En anden udfordring undervejs har været den indholdsmæssige. Nogle af lærerne på skolen havde forinden arbejdet i Fountain House og var meget præget af de værdier, som Fountain House er baseret på – fx den flade struktur med medindflydelse og ligeværd blandt medarbejderne og de, som bruger huset.

Per saaby

”Vi er jo en del af Fountain House og derfor dybt forankret i husets værdier. Vi var og er stadig fokuseret stærkt på, at de unge skal have meget medindflydelse på deres skole, så de kan opleve ligeværd. Men lige netop med den værdi bankede vi hovedet ind i muren til at begynde med, for de unge brugte alt deres tid på at diskutere, hvordan alting skulle være, så der ikke blev tid til andet.
Vi så meget hurtigt, at det ikke fungerede og måtte styre i en anden retning, hvor det er læreren, der sætter rammerne og bestemmer, hvad vi skal, men hvor eleverne har ugentlige møder, hvor de fx beslutter hvilke fag, der skal være på skolen. Vi er altså landet på en mellemting, der hedder medindflydelse med styring,” fortæller Per.

Klar målsætning
Men selv om metoderne vaklede til at begynde med, var der ingen tvivl om målsætningen.
Målet er at gøre de unge stærke nok til at indtræde i en almindelig uddannelse efter Fontanaskolen. Eleverne kommer med vidt forskellige psykiatriske diagnoser, men fælles for dem alle er, at de har svært ved at indgå i sociale relationer, tage initiativ og møde stabilt.

”De unge ved ikke, at de måske allerede har kompetencer, eller hvert fald er de aldrig blevet gjort opmærksom på det, så det er vores job at få vækket det hos dem. De har måske en speciel forestilling om, at de skal noget bestemt, som ofte udspringer fra samfundsmæssige normer, der ikke har med virkeligheden at gøre. Vi gør et kæmpe stykke arbejde for at få dem til at tro på sig selv igen, så de kan skabe sig realistiske mål.
Når man deltager som ung her, er det dybt personligt. Der er meget på spil, når de går ind i en åben diskussion på skolen, for de frygter afvisning, som de har prøvet så ufatteligt mange gange før. Så bare det at deltage og blive ved at turde, er en kæmpestor prøvelse.”

Skræddersyet og individfokuseret uddannelse
Fontanaskolen er bygget op omkring fællesundervisning og enkeltundervisning. Enkeltundervisningen kræver en enorm kapacitet for konstant at kunne imødekomme den enkelte elev med netop de fag, som han eller hun har brug for. Skolen har i øjeblikket 10 speciallærere tilknyttet.
Hver gang en elev viser interesse for et bestemt fag eller håndværk, går Per straks i gang med at finde en lærer med speciale i netop det emne, som eleven ønsker.

”Det er uhyre nødvendigt at imødekomme den enkelte unge med lige netop det, som interesserer ham eller hende. Hvis ikke vi formår at skabe den helt rette skræddersyede undervisning til den enkelte, taber vi de unge på gulvet. Når de unge i forvejen ikke har meget tiltro til verden eller det skolesystem, som de før har oplevet fiasko i, er det meget let for dem også at give op her. Derfor gør vi alt for at imødekomme dem i deres interesser, så vi fastholder dem i forløbet og de oplever succes. ”

Vi er deres lærer, mor, far og ven
Der er ingen tvivl om, at Fontanaskolen langt fra er nogen almindelig skole, og det er lærerne på skolen bestemt heller ikke. For der bliver taget usædvanlige metoder i brug for at fastholde de unge i skoleforløbet. Metoder der ikke er uden personlige omkostninger for de fire lærere.

STU KLASSE     Klasseundervisning i elevernes selvvalgte kreative fag: Makeup-og styling.

”Som lærer skal man skal turde den udfordrende relation til de unge, der netop ikke har været vant til at indgå i længerevarende positive relationer.
Man skal gå direkte ind i et ungt menneskes problemfyldte liv, hvor der er meget modstand på – man skal insistere kærligt på relationen, holde fast og turde den om og om igen. Det er det, der er hele pointen: eleverne på skolen skal lære, at det er muligt at indgå i relationer i livet, som er holdbare. Vi fortæller de unge, at vi også har følelser, og vi bliver kede af det, når de kæmper mod os, men at vi alligevel er der for dem og ikke giver op uanset hvad. Vi involverer os totalt. Vi bliver deres mor og far, deres onkel, deres coach, deres ven og vi nægter at give op. Vi kæmper til sidste blodsdråbe for deres udvikling. Vi gør det med fast hånd og kærlighed og en klippefast tro på, at det nytter.”

Målbare resultater
Per Saabyes metoder lader tilsyneladende til at bære frugt. Skolen har sendt de første elever ud i livet efter tre år og resultatet er ret enestående.
Tredjeårseleverne kan nu bo for sig selv og varetage et voksenliv i modsætning til, da de begyndte på skolen, hvor de kunne meget lidt. Flere af dem har mindre brug for psykofarmaka og generelt viser eleverne styrke til at kunne overholde aftaler og indgå i uddannelsesforløb eller et arbejde. Og frem for af alt, forlader de skolen med fornyet selvtillid og tro på egne evner.

”Det er en stor oplevelse for os, når det lykkes og vores elever kommer videre i deres liv.
Men det har ikke været nemt for de unge at give slip på os, for vi kommer jo til at betyde alverden for dem. Derfor holder vi også fast i dem, efter de har forladt os. Vi har løbende aftaler om at se dem for at følge med i deres liv. Og det fungerer godt”

Særligt udvalgt af Københavns Kommune
I begyndelsen af 2014 valgte Københavns Kommune at udstikke en udbudsrunde for de i alt 35 skoler i København, der på det tidspunkt var visiteret til at varetage ungdomsuddannelsen for unge med psykosociale problemer. Kommunen fandt det vanskeligt at sikre kvaliteten for netop denne gruppe unge, når så mange forskellige skoler i byen tilbød uddannelsen, og derfor blev udbudsrunden en realitet.

”Vi brugte en måned på at skrive ansøgningen og redegjorde for, hvorfor netop Fontanaskolen skulle varetage uddannelsen for unge med svære psykosociale problemer. Det var ingen nem opgave, for der var mange krav, der skulle opfyldes. Men vi fokuserede på at beskrive de metoder, som vi hidtil havde haft succes med, og det gav gevinst.
Ud af 35 skoler blev vi en af de tre vindere af konkurrencerunden”, fortæller Per.

Fontanaskolen kan nu se frem til fem års kontrakt med Københavns Kommune, hvor de er sikret elever til skolen.

”Det giver en enorm ro. Nu kan vi koncentrere os om det vigtigste – vores elever – og ikke hele tiden skulle bekymre os om, om vi får nye elever. Det har også givet luft til, at vi i denne sommer har kunnet ansætte en fjerde lærer på skolen.
Vi har afgangselever, der har det godt og er blevet flyvefærdige på tre år, og vi har bevist overfor Københavns Kommune, at det vi gør, er det rigtige. Jeg kunne ikke være mere stolt”, siger Per Saaby.

Af Betablokkenredaktionen

Skriv en kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s