Frivilligt arbejde: en metode til at nå dine mål

Frivilligt arbejde har hidtil været domineret af ressourcestærke borgere i samfundet, som på trods af familie og fuldtidsarbejde har overskud til at gøre noget ekstra for andre.  Frivilligt arbejde har traditionelt set været fokuseret på en giver-modtager- indsats.

Men Lea Schønberg, projektleder i Foreningen for Frivilligt Arbejde og Medborgerskab (FFAM), sætter fokus på den forestilling, der traditionelt har været om frivilligt arbejde.  Med nyåbningen af sit frivillighedskontor i Fountain House ønsker hun at motivere psykisk sårbare borgere til at gå ind i frivilligt arbejde på lige fod med andre borgere. Og fordelene ved frivilligt arbejde er mange.  Det kan nemlig bringe livskvalitet både til den, der modtager indsatsen og de som udfører det.

Frivilligt arbejde kan med andre ord blive en vigtig brik i psykisk sårbare borgeres personlige udvikling. Man kan udvikle nye faglige kompetencer og samtidig gøre nytte i samfundet.

 

  Lea Schønberg – daglig leder i Halsnæs Frivilligcenter, medstifter og projektleder hos FFAM og selvstændig konsulent

FFAM i samarbejde med Fountain House

I foråret påbegyndte Lea Schønberg sit frivillighedsprojekt i samarbejde med Fountain Houses medlemmer, som er psykisk sårbare borgere i København. Gennem en række workshops afdækkede Lea hvilke forhindringer, der kunne stå i vejen for, at psykisk sårbare borgere påtog sig frivilligt arbejde, og samtidig bragte workshopsene indsigt i, hvad deltagerne havde lyst til at kaste sig ud i.

Fountain House er, som jeg ser det, meget drevet af frivillighed. Medlemmerne udfører dagligt frivilligt arbejde i huset, som udvikler dem i deres psykiske recovery-fase. Men frivilligt arbejde kan også bruges strategisk. Det kan udvikle faglighed og kompetencer, hvis man får det rette job, siger Lea Schønberg.

Frivillighed som faglighed – hvad mener du? 

Faglighed i denne kontekst er, at man betragter det som en metode. Dvs. frivillighed som en metode. Det bliver en faglighed i det øjeblik, man arbejder med, hvordan det gør en forskel for folk. Så er det ikke bare et emneområde man taler om – altså om man er frivillig eller ikke-frivillig. Med andre ord: man benytter sit frivillige arbejde til at udvikle nye kompetencer, som dels styrker ens selvværd og senere kan bruges i et lønarbejde. Samtidig gør man noget godt for andre. Frivilligt arbejde bliver altså et middel til at nå sit mål.

Er det ikke et mål nok i sig selv at hjælpe andre mennesker via frivilligt, socialt arbejde?

Jo, det er det.  Motivationen for frivilligt arbejde er som regel et ønske om at hjælpe. Men der er rigtig mange, der ikke har forstået at skrive frivilligt arbejde på deres CV, fordi de ikke helt ved, hvordan det kan bruges.  Det handler derfor om at italesætte og ikke mindst blive bevist om, hvordan man kan bruge frivilligt arbejde til sin egen fordel.

Opslag på frivillighedsjobs afskrækker 

På forårets workshops fandt Lea først og fremmest ud af, at der eksisterer en lyst hos psykisk sårbare mennesker til at få et frivilligt arbejde, men at de ikke vidste hvordan.

Frivilligt arbejde foregår jo allerede i Fountain House, men det arbejde er beskyttet og rækker ikke altid ud over huset selv. Det, som jeg præsenterer her, er, en mulighed for at arbejde frivilligt på lige fod med andre ude i virkeligheden, og det var deltagerne interesseret i, siger Lea.

Jeg opdagede, at et af de problemer der lå i vejen for deltagerne på mine workshops var, at de oplevede en del af joboplagene på hjemmesiden www.frivilligjob.dk som svært tilgængelige. De har efterhånden gjort jobopslagene så avancerede, at man føler, at man sidder og kigger på gængse jobopslag, og i mange tilfælde er opslagene henvendt til folk med mange ressourcer. Det betyder, at en masse opgiver på forhånd. Ikke fordi de specifikke jobfunktioner nødvendigvis er for komplekse eller svære, og heller ikke fordi man mangler kompetencerne til at udføre arbejdet. Det er selve formen og jobpræsentationen, der afskrækker.

Frivillighedskontoret matcher folk med det rigtige frivillige job 

Frivillighedskontoret, som fremover er en del af Fountain Houses tilbud, er baseret på brugererfaring fra Lea Schønbergs workshops. Det er medlemmerne i Fountain House, der passer kontoret sammen med medarbejder Tine Ovesen.

En af de vigtigste opgaver i frivillighedskontoret er at formidle frivillig jobs til medlemmerne af Fountain House og andre psykisk sårbare mennesker i København. Vi er det bindeled, som mange har manglet. Nogen der kan overskueliggøre processen og matche dem med det helt rigtige frivillige job.
Udover at medarbejderne hjælper med at formidle frivillige jobs til forskellige organisationer, fungerer kontoret også som en fysisk ramme. Når man sidder nede i frivillighedskontoret, kan man gå i gang med at skrive sit CV og udføre forskellige opgaver i kontoret, som man kan tilføje til sine erhvervserfaringer. Arbejdet på selve kontoret bliver også et frivilligjob, som er kompetencegivende i sig selv. Der er noget med foreningsdrift, noget med research og noget med at beskrive udvikling og markedsføring osv., fortæller Lea.

Er de forskellige organisationer gearet til at ansætte psykisk sårbare mennesker som frivillige? 

Vi har en liste på 22 organisationer, som vi kan kontakte med henblik på at få psykisk sårbare i jobs – ellers havde vi ikke startet projektet.  I vores formidling af frivillighedsjob handler det også om afklaring i forhold til, hvad man tror, at man kan. Og der skal være plads til, at organisationen kan bære, at man en dag ikke møder op, fordi man har det skidt. I øvrigt har jeg set eksempler på, at en psykisk sårbar person ofte er mere stabil arbejdskraft end frivillige, der ikke har en psykisk sårbarhed.
Ofte melder de ressourcestærke frivillige afbud, fordi deres eget liv med karriere og børn kommer i vejen.  Den psykisk sårbare i et frivilligt job har måske ikke en masse andre forpligtigelser, der kan komme i vejen for jobbet. Man er altså ikke nødvendigvis mere ustabil, fordi man er mere psykisk sårbar end andre.

Frivilligt arbejde som praktikforløb 

På sigt håber Lea Schønberg, at frivillighedsprojektet i Fountain House kan bruges som et alternativ til de praktikforløb, som folk med psykisk sårbarhed sendes ud i af Købehavns Kommune.

Et frivilligt job kan måske i dets rette form blive et alternativ eller et supplement til jobcentrenes praktikforløb. Vi skal samarbejde med jobcentrene om at finde det helt rette frivillighedsjob til den enkelte. Sandsynligheden for, at den enkelte gennemfører et succesfuldt praktikforløb gennem et selvvalgt frivillighedsjob er større, end hvis jobcenteret i forbindelse med en virksomhedspraktik finder det.
Inde på jobcentrene fortæller de, at deres medarbejdere ikke har de rette forudsætninger til at placere psykisk sårbare i praktikforløb.  De sender dem bare ud i almindelige forløb. Det kunne være smart, hvis de begyndte at sende denne gruppe klienter hen til os i stedet, så folk ikke ender i nogle forløb, som de bliver kede af.

Frivilligt arbejde kan i den grad bruges til selverkendelse. Man kan vokse i det og blive klar til at gå videre og få mod på et rigtigt job, eller man kan afgøre, at man ikke er i stand til et rigtigt job. Den proces er vigtig for den mentale tilstand – man kan blive sat fri af presset over måske at skulle tilbage på et jobmarked, hvis man vitterligt ikke er i stand til det. Man prøver nogle ting af og kan beslutte sig bagefter, afslutter Lea Schønberg.

Af Redaktionen

Skriv en kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s