Kropspsykoterapi kan frigive blokerede følelser og traumer

Kirsten Steensberg er leder af Ungehuset Fontana i Fountain House. Kropspsykoterapi er en af mange moderne terapiformer. Her fortæller Kirsten, hvordan hun inspireres af kropspsykoterapien i sit arbejde med unge psykisk sårbare.

Hvad er kropspsykoterapi?

Kropspsykoterapi er en psykoterapeutisk form, hvor kontakt til kroppens sansninger, muskulaturen og følelserne inddrages og udtrykkes. I stedet for tanker og analyse arbejder vi direkte i det følelsesmæssige lag. Følelserne udtrykkes f.eks. i en bevægelse. F.eks. tramper jeg i gulvet, hvis jeg er vred – tager plads i rummet og mærker mine grænser eller rækker hænderne frem for at søge kontakt. Ved at mærke hvad det er, der ikke er blevet udtrykt, lukker jeg op for en følelsesmæssig blokering – en følelsesmæssig blokering, der er forbundet med kroppens muskulatur og måske har siddet der, siden jeg var barn og oplevede at blive afvist eller irettesat, så jeg måtte holde mine følelser tilbage som ophobet energi i musklerne.
Ifølge kropspsykoterapi har alle mennesker disse blokeringer og tilbageholdte følelser i større eller mindre grad. De er opstået i samspillet med vores omgivelser i barndommen. Især relationen til mor og far spiller en stor rolle. Dette samspil påvirker os og er med til at danne vores personlighed og måden, vi reagerer på i mange aspekter af livet. Men vi kan have været udsat for så alvorlige hændelser og påvirkninger fra omgivelserne, at det fører direkte til psykiske lidelser. Når vi i terapien arbejder direkte med følelserne gennem en kropslig tilgang, skyder vi så at sige en terapeutisk genvej til at komme sig og få det bedre.

Hvor stammer terapien fra?

Den kropsorienterede psykoterapi stammer primært fra den bioenergetiske psykoterapiretning, som startede med psykologen Wilhelm Reich (1897) og siden blev videreudviklet af Alexander Lowen (1910-2008). De to udforskede, hvordan man kunne frigøre tilbageholdt følelsesmæssig energi, f.eks. vrede, glæde, lyst, seksualitet eller sorg for at hjælpe mennesker med psykiske lidelser til bl.a. at blive fri for angst og depression eller at komme gennem traumer eller fastlåste konflikter fra barndommen – alt sammen med det formål at opnå bedre flow og helhed i kroppen og i livet.
Der findes i dag flere retninger inden for kropspsykoterapien. Jeg har i årenes løb taget flere forskellige kropspsykoorienterede uddannelser på Institute for Life Energy i København. Denne retning er udviklet af Dr. Stéphano Sabetti, som har været elev af Alexander Lowen. Stéphano Sabetti har tilført kropspsykoterapien en række nye dimensioner f.eks. i forhold til det ekspressive udtryk.

Selv er jeg uddannet af Stéphano Sabetti i danseterapi og kunstterapi, som er direkte ekspressive terapiformer, hvor man bruger det umiddelbare udtryk i bevægelse til at løsne blokeringer i krop og sind.
Kroppen kender selv vejen til helbredelse. Terapeutens opgave er at støtte klienten i at åbne for følelsen og lade bevægelsen udfolde sig til musik eller visualisere den ved at tegne eller modellere den.
Jeg har også taget en uddannelse som instruktør i en kropsorienteret samtaleteknik kaldet Process Inquiry. Her spørger man ind til, hvordan det kropsligt følelsesmæssige niveau hænger sammen med det psykologiske tema og når til afklaring af følelsesmæssige og personlige dilemmaer.
På nuværende tidspunkt er jeg ved at tage den sidste gren af uddannelsen som kropspsykoterapeut, hvor jeg lærer at arbejde på et klinisk niveau, f.eks. med traumer og tidlige forstyrrelser.

Hvordan kan kropspsykoterapi afhjælpe psykiske problemer og symptomer?

Gennem en kropsterapeutisk tilgang til problemer og symptomer kommer man i kontakt med den blokerede følelsesmæssige energi, som er bundet i blokerede muskler. Ved at komme i kontakt med følelsen og det psykologiske tema udløses den naturlige bevægelse, som var tilbageholdt. Som en tidlig ting kan f.eks. nævnes, det lille barn som gerne vil række ud efter mor, men som ikke er blevet imødekommet og omfavnet.
Her opstår enten en blokering i armene eller et direkte muskulært kollaps, som gør, at man senere i livet har svært ved at række ud og bede om det, man har behov for.
Dette kan f.eks. spille ind i forhold til relationer til andre mennesker og i forhold til depressioner og lavt selvværd. Ved at arbejde med det at kunne række ud og tage kontakt på et følelsesmæssigt niveau genetablerer man evnen til at række ud og møde andre mennesker – og ikke mindst få sit behov opfyldt. Det kan i sidste ende betyde en stor forandring i forholdet til en partner, at man kan begynde at være aktiv og bede om det, man ikke får. Så man i sidste ende får opfyldt sit behov for kontakt, kærlighed og anerkendelse. Netop det behov, som moderen måske ikke opfyldte til fulde, da man var et lille barn.

Om Kirsten Steensberg:
Jeg har arbejdet med personlig udvikling og terapi i 25 år som leder, underviser og coach. For mig har personlig udvikling altid taget udgangspunkt i krop, sanser og kreativitet. I min undervisning i personlig udvikling har jeg altid inddraget både dans, bevægelse og maleri. Jeg ser mennesket som en helhed og synes, at det er fattigt kun at behandle mennesker med psykiske problemer gennem samtaler og en mental tilgang. På den måde er der en masse ressourcer, man ikke kommer i kontakt med, som netop ligger i kontakten til kroppen. Man får simpelthen ikke så direkte kontakt til følelserne, kraften, lysten og glæden. Det er jo netop, når hele dette lag i personen holdes tilbage, at vi lider allermest. At skabe kontakt til krop og følelser er, som jeg ser det, en meget mere direkte vej til helbredelse end blot ved at samtale.

Jeg har i alle årene været dybt inspireret af Institute for Life Energy. Foruden mine uddannelser har jeg deltaget i en masse workshops med krop, stemme, terapi m.m. Derfor er det naturligt for mig, at jeg i Ungehuset Fontana har som mål, at det kropslige skal inddrages i det personligt udviklende. For tiden har vi en afspændingspædagog, Tanja Bloch, der underviser i Krop og Kontakt. Jeg selv bruger det som inspiration i de samtaler, jeg har med de unge og i gruppecoaching.

Af Kirsten Steensberg

 

Skriv en kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s