Kaffepauser og rengøring – triviel trummerum over sommeren i Fountain House?

Sommerneddrosling i juli måned! Går det så helt i stå i Fountain House over sommeren? Er der generelt bare lidt kedeligt og stille? Eller er der en særlig stemning i huset netop i den lidt usædvanlige blanding af triviel trummerum og genopladning af husets batterier?

2


Populær og lettilgængelig eller overfladisk og uoriginal?

”Triviel” betyder ifølge ordbogen, både ”populær” og ”lettilgængelig” og ”overfladisk” og ”uoriginal”. Hvordan er det så denne sommer? Er det netop det populære i den lette og givende og ikke mindst lettilgængelige forstand, der kendetegner sommeren i Fountain House? Eller gør vi fremmødte os ligefrem skyldige i en form for uoriginalitet?- eller værre: overfladiskhed? Når nu der ikke er fællesmøder, udvidede enhedsmøder, projekter, foredrag og meget andet som ellers i årets gang i Fountain House, hvad sker der så egentlig i Teglværksgade?

Huset er åbent hele sommeren
Huset er åbent hele sommeren. Denne sommer er der som andre somre færre medlemmer og færre medarbejdere. Men åbningstiderne er de samme som hele året.

–Alting er lidt på stand-by, fortæller Sara, medarbejder i Kernehuset:
– Vi har ikke den samme struktur som i hverdagen, ingen fællesmøder f.eks., og hele huset på tværs af enhederne samles om morgenen i caféen for at fordele dagens opgaver.

-Jeg kan rigtig godt lide sommeren, fortsætter Sara.

-Man kommer hinanden ved sådan lidt på tværs, og der er god tid til at lære hinanden bedre at kende.

Rundt om bordet til fællesmødet en morgen i midten af juli, er der også bred enighed om, at sommeren faktisk har en særlig stemning over sig. Der er egentlig mange opgaver, der skal løses for blot at kunne holde huset åbent. Der er den nødvendige rengøring, der er vanding af planter, frokosten i kantinen og så at tage godt imod de nye medlemmer, der kommer ind ad døren også i sommeren.

Vanding er en af sommerens nødvendige opgaver
Vanding er en af sommerens nødvendige opgaver

 

At være nyt medlem i sommeren
Thomas, der er startet i Kernehuset, ser nogle fordele for ham i at være startet i en rolig periode.

–Jeg har været alene i min lejlighed i et år nu. Jeg ville f.eks. ikke være gået ind i caféen, hvis der nu var tyve mennesker, det er for voldsom en forandring, fortæller han.

-Jeg kan være meget følsom over for sanseindtryk, men min første tid i Fountain House har været god.
I morgen skal jeg holde weekend. Det er første gang i lang tid, at jeg har den følelse, og det betyder meget, fortæller han videre.

For Thomas har det måske haft sine fordele at starte i en stille periode, og selv om der for det meste er roligt i Fountain House, er det som Sara påpeger helt særligt, at der i sommerneddroslingen er lidt mere tid til både hinanden og nye medlemmer.

Sommer og kaffeforbrug
At der er mere tid til at lære hinanden at kende afspejles måske i kaffeforbruget. Selvom langt færre har deres gang i huset også denne sommer, er kaffeforbruget stort set det samme som en normal hverdag.
Er det så en uoriginal og overfladisk ’kaffeklub’ i sommeren i Fountain House? Måske hvis man udefra kun ser de stunder, vi samles i cafeen, men det giver et bedre billede af stemningen i sommerneddroslingen, at se kaffestunderne, som en både populær og lettilgængelig anledning til at få taget de snakke, der ikke er så meget tid til i hverdagen. Kaffepausen er måske med til at gøre, at dagens opgaver bliver vendt, og i det lys kan pauserne ses som en nødvendig del af det at løse opgaver i huset.

 

Også i Bogstøtten er der stille denne sommer. Mange der har eksaminer henover sommeren, møder dog ind og skaber også i Bogstøtten en god sommerstemning, fortæller Camilla.
Også i Bogstøtten er der stille denne sommer. Mange, der har eksaminer henover sommeren, møder dog ind og skaber også i Bogstøtten en god sommerstemning, fortæller Camilla.

 

Lettilgængelig
Det, at noget er ’lettilgængeligt’, viser sig denne sommer igen at være en af Fountain Houses reelle styrker. Let som ordet måske virker, så dækker det over rummelighed, og den kapacitet som fælleskabet i Fountain House rummer – at lade alle kunne komme igen. Dét at kunne vende tilbage, starte på en frisk, finde nye funktioner i huset på trods af kortere eller længere fravær. Det er lettilgængelighed, og det er et karakteristika ved Fountain House også denne sommer med åbne kurser, fælles morgenmøder og tid til pauserne.

 

 Caféen er et af sommerens travleste rum og er centrum for mange gode snakke og aftaler.

Caféen er et af sommerens travleste rum og er centrum for mange gode snakke og aftaler.

Måske er der et genskind af betydningen af lettilgængelighed i Fountain House i Thomas’ ord:
-Jeg bød ind på at ordne en plantekasse. Det var min tredje dag, og jeg blev betroet penge til at foretage indkøb, og opmuntret til at udføre min ide. Det betyder virkelig noget for mig, at jeg bliver set og taget alvorligt.

Populær
At noget er populært, betyder ifølge ordbogen, at noget er afholdt af folket, at det er almenkært eller nyttigt. Måske rammer sommernedroslingens trivialitet også der ned i en kerneegenskab ved Fountain House. Det betyder, at det skal være et hus for alle. Det er et hus, der også i sommerens stille dage søges af mennesker, der holder af noget alment her. Det, at kunne mødes, at snakke, at hjælpe hinanden med de opgaver, der skal udføres for at kunne holde huset åbent. Er det ikke det at kunne bidrage, at kunne yde noget til noget fælles, noget større end sig selv, der er med til at give værdi? Som er med til at give hver især en reel værdighed?

Uoriginal og overfladisk
Er det uoriginalt, når der ikke er de store projekter i gang i sommeren? Eller er det overfladisk, når der ikke bliver udført andre opgaver end de mest nødvendige, rengøringen f.eks.? Er det overfladisk, når det ikke er de store forkromede målsætninger og ideer, der fylder? Ideer og målsætninger er der plads til i Fountain House, men de kræver også fornøden ro og pauserne til om- og eftertanke.
Måske skal man ikke være så bange for ordene uoriginal og overfladisk. At noget er uoriginalt rummer noget alment, noget genkendeligt, forudsigeligt og noget trygt. Det er vel også en kerneegenskab i det Fountain House, vi kender over hele året, og som viser nogle af sine karaktertræk netop i de lidt uvante perioder som en stille sommerneddrosling.

Den trivielle vanding
Den trivielle vanding

 

At noget er overfladisk, rummer ikke nødvendigvis en uacceptabel distance. At noget er overfladisk, handler også om omgangen med hinanden, som den er det i Fountain House. Det handler om mestring af egne grænser og andres. Det handler om en kerneopgave i Fountain House – om både at påtage sig opgaver og kunne erkende sine begrænsninger. At sige både til og fra med sig selv i behold. Det er en væsentlig egenskab ved Fountain House, at fællesskabet søger at rumme det overfladiske, og ikke er utryg ved det uoriginale. Der skal være plads til os alle, også når det ikke er det dybe originale engagement, den dybe personlige samtale eller følelsen af at have flyttet bjerge for fællesskabet, som den enkelte går hjem med. Overfladiske dage er ikke årsag til, at det populære og lettilgængelige forsvinder – tværtimod er rummeligheden med til at gøre at sådanne dage kan have samme værdi.

 

At vande er både lettilgængeligt og populært og uoriginalt og overfladisk
At vande er både lettilgængeligt og populært og uoriginalt og overfladisk

 

Triviel trummerum
Jeg tror, at sommerneddroslingen i Fountain House kan rumme triviel ro og omtanke i ordenes gode betydning. At kunne rumme det uoriginale og overfladiske er måske forudsætningen for til fulde at kunne lade lettilgængeligheden og det populære fylde og udvikles i Fountain House.

IMG_5546

Af Nikolaj

 

Sommertema

Skriv en kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s