Søndag er den største dag i ugen. Og så er den gul.

Næh, det er ikke mig der er blevet gal, jeg har bare synæstesi. En af dem der faktisk er ret mange af, selvom de færreste nok har hørt om fænomenet. Faktisk mener man nu, at 1 ud af ca. 20 mennesker er synæstetikere.

Synæstesi betyder ordret: Samsansning. Og det defineres almindeligvis ved at èt sanseindtryk, en perception, trigger et nyt sanseindtryk. Og det sker så helt spontant og ufrivilligt. Et eksempel kan være: man hører en bestemt lyd, og den får så en til at se en specifik blå farve.

Men denne definition på synæstesi, med parringer af forskellige sanser, har dog efterhånden, som forskningen indenfor feltet er skredet frem, vist sig at være misvisende, bl.a. fordi der slet ikke behøver at være tale om at involvere forskellige sanser. Det kan også være noget begrebsmæssigt. Og jeg har det fx sådan, at det er ugedagene, der hver især fremkalder en bestemt farve og størrelse. Og det, der muliggør det, at man ser en farve fx, er, at der implicit har fundet en identificering sted, i det her tilfælde af en ugedag: det betyder det og det for mig.

Nogle har derfor foreslået, at man i stedet kalder det ‘ideastesi’. Men det er klart, at da evnen til begrebsdannelse/identificering bygger på en fysisk interageren med en konkret, sanselig verden, så er der ved synæstesi grundlæggende noget tværsanseligt på færde.
Syn

For mit eget vedkommende er det som nævnt ugedagene, der trigger bestemte farver og  størrelser. Jeg kan slet ikke tænke på noget, hvor ‘lørdag’ indgår uden samtidig at se en bestemt blå farve for mig. De to kan ikke adskilles. Ligeledes er der også en bestemt størrelse, der bliver gestaltet. Det forekommer mig, at jeg altid har haft det sådan, og at farve og størrelse mere eller mindre har været de samme. Men det er typisk ved synæstesi. Det er også typisk, at man først tror alle har det, og når man så finder ud af, at det har de ikke, at man så tror, man er den eneste.

Hvis man er blevet nysgerrig på emnet, så er bogen, ‘Wedneysday Is Indigo Blue. Discovering the Brain of Synesthesia’, god at kaste sig over. Den regnes efterhånden for at være en klassiker indenfor området.  Den er skrevet af Richard Cytowic og David Eagleman og udkom første gang i 2009, men er blevet revideret i 2011. Begge er neurovidenskabsmænd, og førstnævnte er en af pionererne indenfor nyere tids synæstesiforskning. En forskning der ellers startede allerede i slutningen af 1800-tallet, men som først de sidste 30 år har fået en renæssance.

Grunden til at forskningen er genopstået, mener forfatterne, skyldes i høj grad, at man på et tidspunkt tog den private, subjektive oplevelse (bevidsthed) alvorlig igen. Man fik øje på hvor forskelligt, vi oplever verden, og dermed blev synæstesi igen interessant. Og så er der hele hjernescanningsteknologien, der har skabt evidens for synæstesi som en objektiv faktor. Man har nemlig kunnet vise, at hjerneaktivitetsmønstrene under den synæstetiske oplevelse ligner dem, der ses, når personen helt aktuelt har en perception af en ydre genstand.

Alle de kendte typer af synæstesi gennemgås i bogen, hvoraf den med at ugedage har farver, er langt den almindeligste. Nogle af de andre er ret spøjse, fx er der ham for hvem smag og lugt føles som en fysisk berøring i ansigtet og i hænderne. God mad bliver så for ham til et spørgsmål om behagelig form og tekstur.

Forfatterne kommer ind på hvad neurovidenskaben kan fortælle om de multisanselige oplevelser, som ligger til grund for synæstesien. Alt tyder på, at perception grundlæggende er multisanseligt/multidimensionelt, dvs. at hver sans modtager input fra andre sanser om den samme ting eller begivenhed. Hver sansemodalitet er altså meget influeret af andre sanser.

De tror så, at medens de multisanselige processer er blevet implicitte for de fleste mennesker, da en del af hjernens fornemmeste arbejde bla. består i at integrere de forskellige sansers input for at få et entydigt billede af verden, så kommer de op og bliver bevidste hos synæstetikeren – i hvert fald i nogle henseender. Resultatet bliver mere crosstalk i hjernen..

Mulige årsager til fænomenet bliver der også taget fat på, hvorunder forskellige genetiske teorier gennemgås. Cytowic og Eagleman hælder helt klart til, at der ligger et gen/gener til grund, da det forekommer i familier.

Endelig så ser de på de fordele, der evt. måtte være ved at have synæstesi. Fænomenet er jo rimeligt udbredt, hvilket tyder på, at der må være nogle, mener de. Måske er det øget kreativitet.  Selv siger mange synæstetikere, at det hjælper på hukommelsen. Hvis man fx ikke kan huske navnet på en bestemt person, så kan den farve man evt. forbinder med vedkommende hjælpe en på vej. Men i hvert fald: de fleste synæstetikere synes at holde utroligt meget af deres ‘evne’.

At forske i synæstesi har helt klart tillige givet os ny viden om hjernen generelt hævder de to videnskabsmænd. For som de citerer et sted: ‘Mother Nature often reveals herself through exception.’ Deres forskning har i hvert fald fået dem til at tro på, at hjernen er mindre modular, og at dens aktivitetsmønstre i højere grad er underlagt uensartede feedbackforbindelser mellem hjerneområder end almindelig viden typisk foreskriver.

Sidst i bogen giver de et bud på hvilke spørgsmål synæstesiforskningen i fremtiden vil beskæftige sig med, og de er enige om, at søgningen efter et bestemt gen/gener nok vil fylde meget.

En spændende bog om et fascinerende emne, som jeg klart kan anbefale. Den har nogle år på bagen, men er stadig meget aktuel.

 

Af Robin Alving

 

Richard E. Cytowicog David M. Eagleman: Wednesday Is Indigo Blue. Discovering the Brain of Synesthesia

Sider: 320

Pris: 172,00 kr.

Forlag: MIT Press, 2011

http://ed.ted.com/lessons/what-color-is-tuesday-exploring-synesthesia-richard-e-cytowic

Skriv en kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s