Ny grundfortælling for Københavns socialpsykiatri

Efter en lang, sej proces med samskabelse og gruppearbejde har Socialforvaltningen helt i recovery-ånden nu lanceret en Grundfortælling om fremtidens socialpsykiatri i København. Det er et stort skridt i den helt rigtige retning. Jeg synes, at kommunen med grundfortællingen sender et vigtigt signal om, at alle kan komme sig helt eller delvist af psykisk sygdom, hvilket massevis af forskning også peger på. Jeg synes også, at grundfortællingen på en fin måde beskriver, at rejsen mod et meningsfyldt liv er uensartet, og at vi professionelle på den ene side skal kunne stille krav til borgerne, som de også skal kunne stille krav til os.

 Livet er besværligt, når man er alene
Jeg synes, at noget af det mest positive ved fortællingen er, at fællesskabets betydning bliver trukket frem som noget helt centralt. Jeg tror, at livet kan være meget besværligt, når man er alene om det. Jeg tror på, at recovery er en personlig proces, men at den foregår i en social kontekst, altså sammen med andre mennesker. Det er jo også en af grundpillerne i Fountain House: Vi har brug for andre mennesker. Når vi opdager, at vi er noget for andre, begynder vi at tro på os selv – og det er afgørende for at komme sig over psykisk sygdom.

Grundfortællingen beskriver, hvordan deltagelse i meningsfulde fællesskaber og aktiviteter er understøttende for recovery, og det er netop her, at Fountain House spiller en væsentlig rolle med vores fokus på arbejds- og studiefællesskaber. Det er afgørende for alle menneskers trivsel, at det liv, vi lever, giver mening, og her er det af afgørende, at man kan være med i fællesskaber.

I denne uge fortalte tre kvinder fra Bogstøtten, vores afdeling for studerende, at de var glade for at have gennemført deres eksamener på universitetet, og de var anerkendende overfor den støtte, de havde fået af medarbejderne her i Fountain House. Men de fremhævede i kor fællesskabets betydning for, at de er nået dertil, hvor de er i dag: ”Jeg ved godt, at jeg selv har knoklet, men jeg er helt sikker på, at det rummelige og mangfoldige fællesskab, der er i Fountain House, også har givet mig en tryghed, et tilhørsforhold og et sted, hvor jeg kunne være mig selv”. Det bekræfter for mig, at vi skal værne og udvikle det fællesskab, der giver mange medlemmer oplevelse af tryghed og tilhør.

En tydelig indsats
I arbejdet med grundfortællingen ligger også, at der skal udvikles et kompetenceforløb, som alle medarbejdere og ledere skal igennem for at sikre, at vi professionelle har et fælles fagligt fundament. Det er vigtigt for at skabe en helt anden sammenhæng i den indsats, som psykisk sårbare møder i kommunen. Og det er vigtigt for medarbejderne, for den professionelle indsats bliver meget besværlig, når vi ikke ved hvad hinanden kan og laver.

Også i Fountain House skal vi igennem en proces, hvor vi sammen med medlemmer får talt om, hvad medarbejdernes roller er. Hvad skal medarbejderne kunne for bedst muligt at kunne hjælpe den enkelte videre? Vi skal arbejde med at gøre vores tilgang endnu tydeligere, så medlemmer kan se, hvad det særlige vi kan, er. Jeg tror også på, at vi skal bruge mere energi på at få medlemmernes muligheder for kurser og uddannelse på dagsordenen. Jeg synes, at det flugter meget med ny forskning, f.eks. fra den norske psykolog og forsker, Arnhild Laueng, der manifesterer, at mennesker med psykiske lidelser har stort udbytte af tilbud, der foregår i et støttende miljø med stabile gensidige og trygge relationer – og mulighed for læring og gode oplevelser. Hun beskriver,  at et trygt miljø med mulighed for uddannelse og kurser giver bedre relationer, mindre ensomhed, øget aktivitet, og at deltagerne både bliver mere aktive og generelt gladere. Det er gode grunde til, at vi også i Fountain House styrker vores fokus på udvikling af vores muligheder for at tilbyde uddannelser, kursusforløb, læringsoplevelser, hvor vi spænder fra vejledning til kandidatstuderende til kreativ hønsestrik – og alt muligt derimellem.

Fremsynet arbejde
Samskabelsesprocesser er altid langvarige og kan være meget knudrede – men jeg tror også, at det er afgørende for at få så mange perspektiver og nuancer i spil som muligt. Jeg har stor respekt for det arbejde, der er lagt i den nye grundfortælling. Det er et godt og fremsynet stykke arbejde, der klæder København. Jeg håber, at det fremsynede arbejde fortsætter. Jeg så bl.a. gerne, at de medarbejdere i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, der møder folk med psykiske lidelser også får mulighed for at koble sig på kompetenceforløbet. Der er fortsat store udfordringer på det område – ikke mindst i forhold til samarbejdet på tværs af forvaltningerne. I sidste ende er det borgeren, der sidder i klemme – og det er jo borgeren, vi alle er her for at støtte. Så lad os gøre det ordentligt og respektfuldt. Dét kan grundfortællingen som fælles base hjælpe os med.

Du kan læse den nye grundfortælling her.

Mogens

Af Mogens Seider

Skriv en kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s