Valg af medlemmer til bestyrelsen

D. 30. maj er der valg af medlemsrepræsentanter til Fountain Houses bestyrelse. Du skal stille op senest d. 24. maj. Læs mere her om, hvad arbejdet indeholder, og hvad der kræves. 🙂

Hvem sidder i bestyrelsen?

I Fountain House’s bestyrelse er der plads til 3 medlemmer. Pt. er Cecilie Høgh og Ulrik Green er medlemsrepræsentanter og Daniel Houlberg er suppleant.

I bestyrelsen sidder der udover de 2 medlemsrepræsentanter også et antal eksterne bestyrelsesmedlemmer, samt Mogens Seider som leder, en medarbejderrepræsentant  og Ole Larsen fra Støtteforeningen.

Cecilie fortsætter sin periode på 1 yderligere år. Ved valget skal vi have besat 1 bestyrelsespost for 2 år og 1 post som suppleant for 1 år.

Opgaver som medlemsrepræsentant i bestyrelsen:

 • At deltage i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 • At repræsentere og formidle husets og medlemmernes interesser over for bestyrelsen
 • At formidle ting der sker i huset til bestyrelsen
 • At formidle de ting der tages op på bestyrelsesmødet tilbage til huset på en loyal og ordentlig måde, således at der tages hensyn til den tavshedspligt man som bestyrelsesmedlem er udstyret med. Tavshedspligten indebærer at man som bestyrelsesmedlem ikke må fortælle om ting som bliver sagt uden for referat. Det kan være forhold om personer, økonomi mv.
 • At varetage hvervet som Tillidsperson i forhold til de andre medlemmer. Indebærer primært rollen som bisidder og repræsentant overfor ledelse og lignende.

Mødevirksomhed:

Der er ca. 5 bestyrelsesmøder om året. De foregår som regel på torsdage fra kl. 16.30 til ca. kl 19, og man skal selvfølgelig melde afbud når man ikke kan deltage og sørge for at suppleanten deltager i stedet for. Herudover deltagelse i ekstraordinære bestyrelsesmøder, i ad hoc udvalg efter behov, samt evt. i ForretningsUdvalget (suppleant kan ikke sidde i FU), samt forberedelse til møderne.

Krav og forventninger:

 • Du har et rimeligt godt kendskab til Fountain House.
 • Du kommer regelmæssigt i huset og er fortrolig med husets hverdag.
 • Du nyder de øvrige medlemmers tillid og respekt og har et godt kendskab til dem.
 • Du har et ønske om igennem bestyrelsesarbejdet at arbejde for at styrke og udvikle klubhuset.
 • Du har interesse og engagement i modellen og i det arbejde, der gøres både i bestyrelsen og i huset.
 • Du er indstillet på at formidle informationer og beslutninger fra bestyrelsen til medlemmer og medarbejdere og omvendt.
 • Du holder suppleanten informeret, hvis denne ikke deltager i bestyrelsesmøderne og melder afbud i så god tid, at han/hun har mulighed for at træde ind i dit fravær.
 • Du kan skelne mellem, om du udtaler dig som privatperson, som medlem eller som repræsentant for bestyrelsen.
 • Du føler dig rustet til også at kunne behandle vanskelige sager, der kan angå medarbejdere, medlemmer, andre privatpersoner eller sager, der angår Fountain Houses overlevelse eller dele af Fountain Houses aktiviteter og er i stand til at iagttage den fornødne tavshedspligt i forhold hertil og i sager i øvrigt, hvor hensynet til Fountain Houses interesser kræver det.

Valgperiode:

Det ordinære bestyrelsesmedlem vælges for 2 år.

Suppleanten vælges for 1 år ad gangen. Suppleanten er meget velkommen til at deltage i bestyrelsesmøderne.

Hvis du som bestyrelsesmedlem af forskellige grunde ikke kan passe dit bestyrelsesarbejde og er fraværende i længere end 2 på hinanden følgende bestyrelsesmøder skal du være indstillet på at indtræde som suppleant og lade suppleanten træde i dit sted for resten af din periode.

Hvem kan stille op:

Ingen specielle kriterier udover, at du er medlem af Fountain House. Husets 3 tilbud, dvs. Kernehuset, Bogstøtten og Klub Fontana ses gerne repræsenteret, men du repræsenterer alle husets medlemmer i bestyrelsen.

Du skal være interesseret i at sidde til møder, der for det meste handler om mere overordnede problemstillinger, såsom regnskab, budget, byggesager, ansættelsessager, diskussion om lønsystemer, temaer såsom lovgivning, udbud mv. og have lyst til at udtrykke både egne og medlemmers meninger loyalt.

Hvordan stiller du op:

Senest d. 24. maj skriver du dig på opstillingslisten poå jerndøren i receptionen. Inden da skal du have læst godt op på og forholdt dig til ovenstående krav og forventninger, der stilles for at være med i bestyrelsen.

 

 

 

 

Valghandlingen:

Alle medlemmer af huset kan stemme til valget. Det kan ske på to måder:

Brevstemme
I ugen op til valget d. 30. maj kan der brevstemmes. Dette foregår på 1. sal. Tanja eller Ole er tilforordnede i denne sammenhæng. Der afgives 1 stemme på 1 kandidat. Stemmen er skriftlig og lægges i kasse til formålet. Afgivelsen noteres med navn, enhed og medlemsnummer. Der kan kun afgives 1 brevstemme, og der kan ikke ændres efter afgivelsen.

Direkte afstemning til valget d. 30/5 kl. 10
Herudover kan der stemmes ved selve valget. Du dukker op og får en stemmeseddel.

Ved stemmelighed mellem to eller flere kandidater med størst antal stemmer, vil der være omvalg blandt disse.
valg_banner

Skriv en kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s