VALG I FH: Læs om kandidaterne

På onsdag kl. 10 er der valg af bestyrelsesrepræsentanter i Fountain Houses bestyrelse. Der sidder to medlemsrepræsentanter og én medlemssuppleant i bestyrelsen. Medlemsrepræsentanterne indgår på lige fod med de øvrige bestyrelsesmeldemmer, og har et særligt fokus på at sikre, at husets medlemmer har en stemme, når det gælder de helt overordnede beslutninger for huset.

Man stemmer på et ordinært bestyrelsesmeldem og på en suppleant. Der kan brevstemmes frem til valget. Og ellers mød op onsdag kl. 10!

Her præsenterer vi de fire kandidater, der stiller op.

Ulrik, Kontoret

Ulrik er mangeårigt medlem af Fountain House og er på genvalg til bestyrelsen.

Ulrik fortæller:

“Jeg stiller op, fordi jeg gerne vil give igen til et hus der betyder ualmindeligt meget for mig og rigtig mange andre. Både på det svære plan når det er tunge beslutninger og det mere spændende udviklingsarbejde – herunder arbejdet med nye finansieringskilder og samarbejdspartnere. Rent personligt også fordi jeg ærlig talt får meget igen fra samarbejdet i en stærk bestyrelse.”

Daniel, Bogstøtten

Daniel er også på genvalg, nærmere betegnet til suppleantposten. Daniel er medlem af Bogstøtten.

Daniel fortæller:

“Jeg finder det især vigtigt i forhold til bestyrelsesarbejdet at være en stemme, i bestyrelsen, som taler medlemmerne sag og er fair, upartisk og seriøs i processen. Jeg vil fortsætte med at tjene husets medlemmer ud fra det bedste af min formåen, hvis jeg bliver valgt.”

Irene, Køkkenet

Irene har været medlem af FH i mange år og har sin gang i køkkenet. Irene vil i sit bestyrelsesarbejde have et særligt fokus på husets økonomi.

Peter L., Kontoret

Peter har været medlem i kontoret i et halvt år og går til valg på følgende valgprogram:

“Make Fountain House Great Again!

Hej, jeg hedder Peter og har siden nov. 2017 arbejdet på kontoret i kernehuset. Efter en del år i psykiatriens tusmørke har Fountain House været en af de åbne døre, der har fået mig tilbage på sporet, givet mig mening, venskaber og mod på livet.

 Fountain House nu: Mange ting fungerer rigtig godt i Fountain House, men faktisk tror jeg, at det kan blive endnu bedre, samtidig med at vi tager højde for følgende udfordringer, huset har: Vi har været presset på økonomien – bogstøtten har kæmpet for overlevelse, og aftenskolen må desværre, når man betænker målgruppen, hæve kursuspriserne betydeligt. Generelt forlyder det tilmed, at der i de kommende år vil blive færre og færre midler at hente til “socialpsykiatri”, så hvis vi på sigt vil overleve, må vi indstille os på i højere grad at blive “leverandør” af tilbud målrettet mod beskæftigelse.

Fountain House fremadrettet: Jeg tror fuldt og fast på, at hvis vi trækker på de værdier, der ligger i Fountain House-konceptet, vil vi ikke bare kunne takle de udfordringer, der ligger forude, men også kunne komme styrket ud på den anden side, og endda gøre Fountain House til et endnu mere levende og spændende hus at være i.

Blandt garvede medlemmer har jeg flere gange hørt, at på trods af at livet i huset har givet personlig mening og bragt mange tilbage på sporet, kan springet ud på arbejdsmarkedet, til livet derude, være stort. På den anden side har jeg indtrykket af, at en del nytilkomne, der kunne have gavn af huset, aldrig helt kommer ind af døren og får fodfæste i huset. Vi har vildt mange begavede mennesker i huset med alle mulige færdigheder, og en bogstøtte fyldt med specialister på diverse områder. Jeg tror, at hvis vi katalyserer alle de ressourcer, vi i fællesskab har, kan vi både gøre vejen ind i huset nemmere, og som medlemmer tilegne os reelle færdigheder, der direkte kan bruges i livet derude – og tilmed tilgodese de økonomiske/politiske krav om arbejdsmarkedsrettede aktiviteter.

Forslag til forandringer: Det starter for mig at se med, at vi i de enkelte enheder gør os klart, hvilke færdigheder og faciliteter vi ideelt set gerne vil have. At vi strukturerer føl-ordninger og sidemandsoplæring, så nye medlemmer hurtigtigere kan tilegne sig de relevante kompetencer og finde sig tilrette i huset. At vi aktivt trækker på medlemmernes færdigheder fx ved at lade “specialister” undervise andre medlemmer i små kursusforløb. En ting er at være god til noget, en anden at bringe det i spil og lære fra sig. Det kræver for mig at se aktiv sparring fra husets og medarbejdernes side, men det er noget, der ikke bare vil give kursisterne ny viden, det vil også give de undervisende medlemmer erfaring, de direkte kan bruge derude.

Vi har et motionsrum, der står tomt meget af tiden. Hvorfor ikke lade medlemmer være tovholdere på en omgang bordtennis eller andre former for motion?

Vore kære specialestuderende ligger inde med en masse viden. At bringe den i spil fx i form af foredrag/undervisning vil sikkert både kunne berige os andre og give de studerende færdigheder og erfaringer, de kan tage mig sig, og som direkte bygger bro til livet derude.

For medlemmer, der forpligter sig til længere tids frivilligt arbejde, bør vi overveje, hvordan vi i eller uden for huset kan tilbyde dem kurser, der reelt opgraderer dem i forhold til arbejdsmarkedet. Vi kunne ligeledes overveje, om det indenfor aftenskoleregi var muligt at udbyde egentligt kompetencegivende kurser.

Dette er nogle af de overordnede idéer, jeg har tænkt over, og grunden til at jeg synes, at det ville være spændende at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Jeg føler mig stadig meget ny i huset, og er mig bevidst, at min viden om flere af enhederne er meget begrænset. Jeg vil derfor rigtig gerne høre mere om de enkelte enheder og gode idéer til at forbedre dem. Men jeg tror, at der indenfor rammerne af det, der her er skitseret, er potentiale til at gøre Fountain House til et endnu mere levende og givende sted, samt god mulighed for at iscenesætte det, så vi kan sikre os fremtidig finansiering fra netop de kommunale midler, der i disse år sluses fra socialpsykiatrien over mod beskæftigelsesrettede aktiviteter.

Jeg håber, at vi kan blive endnu bedre til at åbne døre for nuværende og fremtidige medlemmer. Mange af jer har sikkert ligesom jeg haft perioder i psykiatriens dødvande eller løbet panden mod en mur i det kommunale system. Psykiatrien er i opbrud i disse år, og flere og flere røster og terapiformer peger i retning af, at det – på tværs af alle diagnoser – er muligt at komme sig og at genfinde sundhed og velvære. Jeg synes, at vi med kurser, rådgivning og foredrag skal være bannerførere for de åbne døre.

Vi skal ikke have uoverstigelige mure omkring Fountain House, vi skal rive dem ned, berige hinanden, og aktivt åbne de døre, der leder ud i livet – til mening, trivsel, tilfredshed og glæde.”

GODT VALG! 🙂

vote

 

 

Skriv en kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s