Indtryk fra “Stop-op dagen” 13. maj 2019

Martin, medarbejder i bogstøtten, havde på opfordring af Mogens tilrettelagt og indkaldt til ” stop-op dagen”. Emnet for dagen var medindflydelse og medinddragelse i Fountain House.

Martin indledte dagen med at byde velkommen og forklarede at dagen var ment som en måde at vejre stemningen, stikke en finger i jorden, og få en fælles fornemmelse af status på oplevelsen af medindflydelse i huset.

Medindflydelse – oplevet og ønsket

Dagen var opdelt i en kortere fremlæggelse af de klassiske træk af Fountain House modellen, som vi kender dem fra de fælles retningslinjer og værdier. Der var ligeledes en enkelt gulvøvelse, med efterfølgende dialog om hvorledes hver enkelt oplevede graden af medindflydelse samt hvor stort ønsket egentlig er for at være medinddraget i alle husets beslutninger.

En række tematikker gik igen, efter dialog i mindre grupper, omkring oplevelsen af medindflydelse i hverdagen, på møder og på strategi, på økonomi og på overordnede beslutninger. Der var først og fremmest en stor oplevelse af at have indflydelse i det nære, i hverdagen i enhederne. På spørgsmål omkring overordnede beslutninger var det også gennemgående at der ikke oplevedes medindflydelse.

 

Der var forskellige holdninger til dette. Dels var mange trygge ved at der træffes konkrete beslutninger, mens mange tillige, ønskede en højere grad af medindragelse, uden nødvendigvis at skulle træffe de afgørende beslutninger for huset.

En vellykket dag

Dagen oplevedes særdeles vellykket. Der serveredes morgenmad samt frokost, og i alt var det som om det på deltagerne virkede som en god lejlighed til at få sat ord på tanker og overvejelser omkring emnet.

I alt fire timer, inklusive pauser, viste de ca. 40 deltagere stort engagement, og fra alle sider lød stor ros til Martin for hans facilitering af dagen.

Gennemgående emner fra dagen

Et par emner gik igen, dels ønsket om tydeligere og klarere informationsstrømme, og kommunikation i huset. Dels ønsket om igen at afhold periodevis husmøder, med relevante og vedkommende emner i tillæg til info-mødet om mandagen.

Afslutningsvis var der en debat om husets dna, hvor vi er på vej hen i forhold til den klassiske Fountain House model. Udfordringen blev skitseret som balancen mellem de ydre krav vi må leve op til for at kunne overleve som hus, holdt sammen med nødvendigheden af at bevare et integreret hus, hvor vi værner om fællesskabet, arbejdet  og hverdagen sammen.

Souschef Maria, havde fået til opgave at afrunde dagen, og gjorde det med ordene om at det var opløftende at mærke det store engagement i huset. Hun pointerede at der ikke var en klar løsning den efterfølgende dag, og opfordrede alle til at ”være med”, og rumme de lidt omskiftelige tider vi oplever som hus.

Opsamling af dagen i arbejdsgruppe

Til allersidst nedsattes en arbejdsgruppe der vil arbejde videre med en mere formel opsamling på dagen. I gruppen er p.t. Maria, Martin og Ann Cathrine (medlem i Køkkenet). Gruppen er stadig åben for deltagere til arbejdet omkring en opsamling og hvis man er interesseret kan man kontakte Maria på maria@fountain-house.dk eller tlf  23108196

 

Af Nikolaj

Skriv en kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s